• Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
greenteamconsultancy koers

   Koers

Eén strategie volstaat niet meer

Razendsnelle verandering is de enige constante in de sierteeltmarkt. Een voor jaren in beton gegoten strategie volstaat niet meer. Strategievorming is een doorlopend proces geworden van koers zoeken, vinden en bijstellen.

U heeft daarom heldere, gedragen antwoorden nodig op vragen als: Wie zijn we en willen we zijn? Wat zijn onze sterke punten? Welke positie willen we innemen in de keten? Met welke producten en diensten binden we onze klanten? Hoe spelen we continu in op marktontwikkelingen? Hoe sturen we tijdig onze koers bij?

Green Team Consultancy+ helpt u bij het bepalen van uw juiste koers en het vergroten van de wendbaarheid van uw organisatie.